משחק מסלול – חיות

משחק מסלול – חיות מוטוריקה גסה, קשב ורצף, ספירה ומנייה להורדת דף העבודה

קוביית חיות

קוביית חיות מוטוריקה גסה, חיזוק, הליכות חיות להורדת דף העבודה