המרוץ לעיגול

המרוץ לעיגול צורות בסיס, תנועתיות, ויסות ודיוק להורדת דף העבודה