הכנת התיק

הכנת תיק לבית הספר פעילות משותפת כהכנה לכיתה א’ שמתרגלת גזירה, רצף, תכנון וסריקה להורדת דף העבודה To access this post, you must purchase מנוי שנתי.

To access this post, you must purchase מנוי שנתי.