סדר יום בנות

סדר יום – בנות תכנון, בקרה, עצמאות, ADL, התארגנות להורדת דף העבודה