קריעת ים סוף – יצירה

קריעת ים סוף – יצירה גזירה, רצף, ויסות, משימה רב שלבית, פסח! להורדת דף העבודה To access this post, you must purchase מנוי שנתי.

To access this post, you must purchase מנוי שנתי.

אגרטל פרחים – גזירה

דף הבית » גזירה אגרטל פרחים – גזירה גזירת עיגול, עבודה רב שלבית, תכנון, ויסות ודיוק להורדת דף העבודה

To access this post, you must purchase מנוי שנתי.

פיצה גזירה ראשונית

דף הבית » גזירה גזירה ראשונית – פיצה גזירה, רצף, משימה דו שלבית, תיאום בי לטרלי וויזו מוטורי להורדת דף העבודה

To access this post, you must purchase מנוי שנתי.

גזירה – טנק

דף הבית » גזירה גזירה – טנק גזירה, קשב ורצף, תכנון והתארגנות להורדת דף העבודה

To access this post, you must purchase מנוי שנתי.

תכנון לחופש

תכנון לוחופש תכנון ובקרה, כתיבה, גמישות מחשבתית, גזירה להורדת דף העבודה

סודוקו חיות

דף הבית » גזירה סודוקו חיות תכנון ובקרה, גזירה, הסקת מסקנות  להורדת דף העבודה

To access this post, you must purchase מנוי שנתי.

מגן דוד

דף הבית » גזירה מגן דוד ויסות ודיוק, גזירה, תכנון להורדת דף העבודה

To access this post, you must purchase מנוי שנתי.