גזירה – טנק

גזירה – טנק גזירה, קשב ורצף, תכנון והתארגנות להורדת דף העבודה To access this post, you must purchase מנוי שנתי.

To access this post, you must purchase מנוי שנתי.

דגם משאית- גזירה

דף הבית » דגם דגם משאית – גזירה רצף, תכנון, התארגנות, גזירה, שלבי עבודה להורדת דף העבודה

To access this post, you must purchase מנוי שנתי.

דגם חללית

דף הבית » דגם דגם חללית רצף, זיכרון, גמישות מחשבתית, גזירה להורדת דף העבודה

To access this post, you must purchase מנוי שנתי.