אגרטל פרחים – גזירה

אגרטל פרחים – גזירה גזירת עיגול, עבודה רב שלבית, תכנון, ויסות ודיוק להורדת דף העבודה To access this post, you must purchase מנוי שנתי.

To access this post, you must purchase מנוי שנתי.

ספירה ומנייה – ראש השנה

דף הבית » דיוק וויסות ספירה ומנייה – ראש השנה קשב ורצף, זיכרון עבודה, זיהוי ספרות, דיוק ווסיות להורדת דף העבודה

To access this post, you must purchase מנוי שנתי.