זיהוי א’

זיהוי א’ סריקה, כיווניות, הכנה לא’, קשב ורצף להורדת דף העבודה To access this post, you must purchase מנוי שנתי.

To access this post, you must purchase מנוי שנתי.