זיהוי צורות בציור

זיהוי צורות סריקה, אבחנה חזותית, הכנה לציור, זיהוי צורות להורדת דף העבודה