קוביית חיות

קוביית חיות מוטוריקה גסה, חיזוק, הליכות חיות להורדת דף העבודה