דגל ישראל

דגל ישראל ויסות ודיוק, אחיזה, חציית קו אמצע להורדת דף העבודה