התאמה בחווה

התאמה בחווה ויסות תנועה, חציית קו אמצע, סריקה והתאמה להורדת דף העבודה