צליל פותח קיץ

צליל פותח – קיץ צביעה, דיוק, ויסות, מודעות פונולוגית, הכנה לכיתה א’ להורדת דף העבודה

ציור בשלבים – משאית

ציור בשלבים – משאית ציור, ויסות, צורות בסיס, תכנון ובקרה, מעקב אחר שלבים להורדת דף העבודה

מגן דוד סריקה

מגן דוד – סריקה סריקה והתאמה, קשב, ויסות ודיוק להורדת דף העבודה

יצירה – פרח

יצירה – פרח חיזוק, ויסות, מניפולציה תוך ידנית, דיוק, עבודה בי לטרלית, רצף להורדת דף העבודה

טיפות גשם

טיפות גשם ויסות ודיוק, אחיזה עדינה, הפרדת תנועה להורדת דף העבודה

כיבוי שריפה!

כיבוי שריפה! ויסות, חיזוק, דיוק, אחיזה עדינה להורדת דף העבודה

דף צביעה 2 ויסות

דף צביעה 2 ויסות ויסות כח ותנועה, דיוק וחיזוק להורדת דף העבודה

המרוץ לעיגול

המרוץ לעיגול צורות בסיס, תנועתיות, ויסות ודיוק להורדת דף העבודה