עובדים בשדה

עובדים בשדה חציית קו אמצע, חיזוק, אחיזה להורדת דף העבודה

התאמה בחווה

התאמה בחווה ויסות תנועה, חציית קו אמצע, סריקה והתאמה להורדת דף העבודה