זיהוי א’

זיהוי א’ סריקה, כיווניות, הכנה לא’, קשב ורצף להורדת דף העבודה