כתיבת מספרים

כתיבת מספרים למידה חוויתית, כיווניות, גרפומוטוריקה ויסות ודיוק להורדת דף העבודה To access this post, you must purchase מנוי שנתי.

To access this post, you must purchase מנוי שנתי.

יוצא דופן – קיץ

דף הבית » כיווניות יוצא דופן קשב ורצף, כיווניות, תפיסה חזותית להורדת דף העבודה

To access this post, you must purchase מנוי שנתי.

מקבץ ליצנים

דף הבית » כיווניות מקבץ ליצנים סריקה, כיווניות, קשב ורצף, גזירה להורדת דף העבודה

To access this post, you must purchase מנוי שנתי.

יוצא דופן – חורף

דף הבית » כיווניות יוצא דופן – חורף קשב ורצף, כיווניות, תפיסה חזותית להורדת דף העבודה

To access this post, you must purchase מנוי שנתי.

יוצא דופן ראש השנה

דף הבית » כיווניות יוצא דופן – חגי תשרי קשב ורצף, כיווניות, תפיסה חזותית להורדת דף העבודה

To access this post, you must purchase מנוי שנתי.

זיהוי א’

דף הבית » כיווניות זיהוי א’ סריקה, כיווניות, הכנה לא’, קשב ורצף להורדת דף העבודה

To access this post, you must purchase מנוי שנתי.