מספרים בתפוחים

מספרים בתפוחים כתיבת ספרות 1-10, כיווניות, למידה סנסורית, דיוק וויסות, גזירה  להורדת דף העבודה To access this post, you must purchase מנוי שנתי.

To access this post, you must purchase מנוי שנתי.