משחק מסלול – חיות

משחק מסלול – חיות מוטוריקה גסה, קשב ורצף, ספירה ומנייה להורדת דף העבודה

קוביית חיות

קוביית חיות מוטוריקה גסה, חיזוק, הליכות חיות להורדת דף העבודה

מסלול חישוקים

מסלול חישוקים חיזוק, ויסות, גמישות מחשבתית, רצף ומוטוריקה גסה להורדת דף העבודה