קריעת ים סוף – יצירה

קריעת ים סוף – יצירה גזירה, רצף, ויסות, משימה רב שלבית, פסח! להורדת דף העבודה To access this post, you must purchase מנוי שנתי.

To access this post, you must purchase מנוי שנתי.

אגרטל פרחים – גזירה

דף הבית » משימה רב שלבית אגרטל פרחים – גזירה גזירת עיגול, עבודה רב שלבית, תכנון, ויסות ודיוק להורדת דף העבודה

To access this post, you must purchase מנוי שנתי.