גזירה – 4 המינים

גזירה 4 המינים ויסות ודיוק בגזירה, רצף, צורות בסיס  להורדת דף העבודה To access this post, you must purchase מנוי שנתי.

To access this post, you must purchase מנוי שנתי.

ציור בשלבים – סוכה

דף הבית » סוכות ציור בשלבים – סוכה צורות בסיס, העתקה, קשב ורצף, מעקב אחר הוראות, תנועתיות האצבעות להורדת דף העבודה

To access this post, you must purchase מנוי שנתי.