זיהוי א’

זיהוי א’ סריקה, כיווניות, הכנה לא’, קשב ורצף להורדת דף העבודה

מגן דוד סריקה

מגן דוד – סריקה סריקה והתאמה, קשב, ויסות ודיוק להורדת דף העבודה

כיבוי שריפה!

כיבוי שריפה! ויסות, חיזוק, דיוק, אחיזה עדינה להורדת דף העבודה