מקבץ ליצנים

מקבץ ליצנים סריקה, כיווניות, קשב ורצף, גזירה להורדת דף העבודה To access this post, you must purchase מנוי שנתי.

To access this post, you must purchase מנוי שנתי.

מיון לחנוכה

דף הבית » סריקה מיון לחנוכה סריקה, גזירה, קשב ורצף, מטלה דו שלבית להורדת דף העבודה

To access this post, you must purchase מנוי שנתי.

זיהוי א’

דף הבית » סריקה זיהוי א’ סריקה, כיווניות, הכנה לא’, קשב ורצף להורדת דף העבודה

To access this post, you must purchase מנוי שנתי.

מגן דוד סריקה

דף הבית » סריקה מגן דוד – סריקה סריקה והתאמה, קשב, ויסות ודיוק להורדת דף העבודה

To access this post, you must purchase מנוי שנתי.

כיבוי שריפה!

דף הבית » סריקה כיבוי שריפה! ויסות, חיזוק, דיוק, אחיזה עדינה להורדת דף העבודה

To access this post, you must purchase מנוי שנתי.