חפש ומצא – פסח

חפש ומצא קשב ורצף, סריקה להורדת דף העבודה To access this post, you must purchase מנוי שנתי.

To access this post, you must purchase מנוי שנתי.

תרגול קו מאונך – פרחים

דף הבית » סריקה תרגול קו מאונך – פרחים רצף, צורות בסיס, חיקוי, מעקב אחר הוראות, ט”ו בשבט! להורדת דף העבודה

To access this post, you must purchase מנוי שנתי.

חפש ומצא לחנוכה

דף הבית » סריקה מקבץ חפש ומצא לחנוכה סריקה, ויסות, מניפולציה תוך ידנית, רצף ודיוק להורדת דף העבודה

To access this post, you must purchase מנוי שנתי.

מסלול לבריכה

דף הבית » סריקה מסלול לבריכה צורות בסיס, הכנה לכתיבה, חציית קו אמצע, סריקה להורדת דף העבודה

To access this post, you must purchase מנוי שנתי.

זיהוי מגן דוד

דף הבית » סריקה קפיצות צפרדע סריקה, קשב ורצף, אחיזה להורדת דף העבודה

To access this post, you must purchase מנוי שנתי.

מקבץ ליצנים

דף הבית » סריקה מקבץ ליצנים סריקה, כיווניות, קשב ורצף, גזירה להורדת דף העבודה

To access this post, you must purchase מנוי שנתי.

מיון לחנוכה

דף הבית » סריקה מיון לחנוכה סריקה, גזירה, קשב ורצף, מטלה דו שלבית להורדת דף העבודה

To access this post, you must purchase מנוי שנתי.

זיהוי א’

דף הבית » סריקה זיהוי א’ סריקה, כיווניות, הכנה לא’, קשב ורצף להורדת דף העבודה

To access this post, you must purchase מנוי שנתי.