סדר יום בנים

סדר יום בנים תכנון ובקרה, התארגנות, עצמאות, ADL להורדת דף העבודה

סדר יום בנות

סדר יום – בנות תכנון, בקרה, עצמאות, ADL, התארגנות להורדת דף העבודה