מטילים תחפושת

מטילים תחפושת! צורות בסיס, ספירה ומנייה, העתקה, גמישות מחשבתית להורדת דף העבודה To access this post, you must purchase מנוי שנתי.

To access this post, you must purchase מנוי שנתי.

מקבץ ליצנים

דף הבית » פורים מקבץ ליצנים סריקה, כיווניות, קשב ורצף, גזירה להורדת דף העבודה

To access this post, you must purchase מנוי שנתי.

ליצנים – צביעה

דף הבית » פורים ליצנים – צביעה מניפולציה תוך ידנית, תרגול ויסות, סריקה, צורות בסיסיות להורדת דף העבודה

To access this post, you must purchase מנוי שנתי.

בובות אצבע – פורים

דף הבית » פורים בובות אצבע – פורים צביעה, ויסות תנועה ודיוק, עבודה רב שלבית, הפרדת תנועה להורדת דף העבודה

To access this post, you must purchase מנוי שנתי.

כובע לליצן

דף הבית » פורים כובע לליצן תרגול צורות בסיס, תנועתיות האצבעות וחציית קו אמצע  להורדת דף העבודה

To access this post, you must purchase מנוי שנתי.