המרוץ לעיגול

המרוץ לעיגול צורות בסיס, תנועתיות, ויסות ודיוק להורדת דף העבודה

ציור מפלצת

ציור מפלצת צורות בסיס, רצף, קשב, תכנון וויסות גודל להורדת דף העבודה

טרקטור

טרקטור צביעה, ויסות ודיוק, גמישות מחשבתית, צורות בסיס להורדת דף העבודה