כתב חרטומים

כתב חרטומים מיומנויות ויזו מוטוריות, העתקה, צורות בסיס, תכנון ובקרה להורדת דף העבודה To access this post, you must purchase מנוי שנתי.

To access this post, you must purchase מנוי שנתי.

זיהוי צורות בציור

דף הבית » צורות בסיס זיהוי צורות סריקה, אבחנה חזותית, הכנה לציור, זיהוי צורות להורדת דף העבודה

To access this post, you must purchase מנוי שנתי.

תרגול קו מאונך – פרחים

דף הבית » צורות בסיס תרגול קו מאונך – פרחים רצף, צורות בסיס, חיקוי, מעקב אחר הוראות, ט”ו בשבט! להורדת דף העבודה

To access this post, you must purchase מנוי שנתי.

ציור בשלבים – טנק

דף הבית » צורות בסיס ציור בשלבים – טנק תכנון ובקרה, צורות בסיס, רצף ובקרה, מעקב אחר שלבים להורדת דף העבודה

To access this post, you must purchase מנוי שנתי.

ציור בשלבים – חיות

דף הבית » צורות בסיס ציור בשלבים – חיות רצף, קשב, תכנון ובקרה, מעקב אחר הוראות, הרחבת הציור  להורדת דף העבודה

To access this post, you must purchase מנוי שנתי.

מסלול לבריכה

דף הבית » צורות בסיס מסלול לבריכה צורות בסיס, הכנה לכתיבה, חציית קו אמצע, סריקה להורדת דף העבודה

To access this post, you must purchase מנוי שנתי.

פרמידה גזירה

דף הבית » צורות בסיס פרמידה גזירה גזירה ראשונית, תיאום בי לטרלי, דיוק, תכנון ובקרה להורדת דף העבודה

To access this post, you must purchase מנוי שנתי.

בניינים בגובה

דף הבית » צורות בסיס בניינים בגובה ציור, צורות בסיס, תכנון ובקרה, תכנון מרחבי, ויסות תנועה להורדת דף העבודה

To access this post, you must purchase מנוי שנתי.

מטילים תחפושת

דף הבית » צורות בסיס מטילים תחפושת! צורות בסיס, ספירה ומנייה, העתקה, גמישות מחשבתית להורדת דף העבודה

To access this post, you must purchase מנוי שנתי.