מסגרת ציור

מסגרת ציור התפתחות ציור, ציור דמות, גמישות מחשבתית, ציור ראשוני להורדת דף העבודה