דינוזאור – גזירה

דינוזאור – גזירה עבודה רב שלבית, גזירה, רצף, דיוק, תכנון ובקרה להורדת דף העבודה To access this post, you must purchase מנוי שנתי.

To access this post, you must purchase מנוי שנתי.

פיצה גזירה ראשונית

דף הבית » רצף גזירה ראשונית – פיצה גזירה, רצף, משימה דו שלבית, תיאום בי לטרלי וויזו מוטורי להורדת דף העבודה

To access this post, you must purchase מנוי שנתי.

חפש ומצא לחנוכה

דף הבית » רצף מקבץ חפש ומצא לחנוכה סריקה, ויסות, מניפולציה תוך ידנית, רצף ודיוק להורדת דף העבודה

To access this post, you must purchase מנוי שנתי.

גזירה – טנק

דף הבית » רצף גזירה – טנק גזירה, קשב ורצף, תכנון והתארגנות להורדת דף העבודה

To access this post, you must purchase מנוי שנתי.

ארבעת המינים מדבקות

דף הבית » רצף ארבעת המינים – מדבקות מוטוריקה עדינה, רצף ויסות להורדת דף העבודה (עם לולב) להורדת דף העבודה (בלי לולב)

To access this post, you must purchase מנוי שנתי.