קריעת ים סוף – יצירה

קריעת ים סוף – יצירה גזירה, רצף, ויסות, משימה רב שלבית, פסח! להורדת דף העבודה To access this post, you must purchase מנוי שנתי.

To access this post, you must purchase מנוי שנתי.

פיצה גזירה ראשונית

דף הבית » רצף גזירה ראשונית – פיצה גזירה, רצף, משימה דו שלבית, תיאום בי לטרלי וויזו מוטורי להורדת דף העבודה

To access this post, you must purchase מנוי שנתי.

חפש ומצא לחנוכה

דף הבית » רצף מקבץ חפש ומצא לחנוכה סריקה, ויסות, מניפולציה תוך ידנית, רצף ודיוק להורדת דף העבודה

To access this post, you must purchase מנוי שנתי.

גזירה – טנק

דף הבית » רצף גזירה – טנק גזירה, קשב ורצף, תכנון והתארגנות להורדת דף העבודה

To access this post, you must purchase מנוי שנתי.

ארבעת המינים מדבקות

דף הבית » רצף ארבעת המינים – מדבקות מוטוריקה עדינה, רצף ויסות להורדת דף העבודה (עם לולב) להורדת דף העבודה (בלי לולב)

To access this post, you must purchase מנוי שנתי.

חפש את המטמון

דף הבית » רצף חפש את המטמון ב2 גרסאות – לקטנים בטבע, לגדולים משחק סלפי כייפי! לעבודה על רצף, קשב, אבחנה חזותית, גמישות מחשבתית ויצירתיות להורדת דף העבודה

To access this post, you must purchase מנוי שנתי.

ציור בשלבים – חיות

דף הבית » רצף ציור בשלבים – חיות רצף, קשב, תכנון ובקרה, מעקב אחר הוראות, הרחבת הציור  להורדת דף העבודה

To access this post, you must purchase מנוי שנתי.