פיצה גזירה ראשונית

גזירה ראשונית – פיצה גזירה, רצף, משימה דו שלבית, תיאום בי לטרלי וויזו מוטורי להורדת דף העבודה To access this post, you must purchase מנוי שנתי.

To access this post, you must purchase מנוי שנתי.

יצירה – פרח

דף הבית » תיאום בי לטרלי יצירה – פרח חיזוק, ויסות, מניפולציה תוך ידנית, דיוק, עבודה בי לטרלית, רצף להורדת דף העבודה

To access this post, you must purchase מנוי שנתי.